Úvod do osobní produktivity
Budování systému a plánování
Samotná práce
Analýza a vyhodnocení
Shrnutí a závěrečný test