Úvod do náročných rozhovorů
Motivační rozhovor
Vytýkací rozhovor
Propouštěcí rozhovor - nadbytečnost pracovníka
Propuštění rozhovor - nedostatečný výkon pracovníka
Závěr