Úvod a logický rámec
Zakládací listina projektu a zdůvodnění projektu
Jak skloubit různé zájmy při zahájení projektu?
První krok do plánování
Shrnutí a závěrečný test