ZÁKLADNÍ PRINCIPY ZVLÁDÁNÍ OBTÍŽÍ PŘI PREZENTACI
JAK NA TRÉMU?
OBTÍŽE, ZA KTERÉ NEMŮŽETE
OBTÍŽE, ZA KTERÉ SI MŮŽETE SAMI
ZÁVĚR