Nový přístup k telefonování v nové době
Struktura telefonátu PIZZA
Jak reagovat na námitky
Závěrečné doporučení a shrnutí