Záhájení konverzace
Seznamování
Nejčastější konverzační témata
Vyjadřování názorů, souhlasu, emocí
Jídlo a pití, středobod španělské konverzace
Loučení a rozloučení