Fungování mezilidské komunikace
Fungování komunikace v mozku
Principy budování porozumění v komunikaci
Shrnutí a závěrečný test