MODUL 1: Jak vybírat lidi do svého týmu?
MODUL 2: Jak svůj tým motivovat?
MODUL 3: Jak svůj tým rozvíjet?
MODUL 4: Jak pěstovat týmovou kulturu?
MODUL 5: Shrnutí a závěr kurzu