Tipy v prostředí macOS
Pracujeme s okny efektivně
Finder a práce se soubory
Osobní produktivita
Safari a mail
Závěr