Pravidla, bez kterých to nepůjde
Samohlásky, přehlásky, dvojhlásky
Souhlásky
Časté chyby ve výslovnosti
Na každý pád: předložkové základy
Místní předložky
Časové přeložky
Rozlišujte
Časté chyby v předložkách
Úvod
Přítomný čas - Präsens
Minulý čas prostý - Präteritum
Minulý čas složený - Perfekt
Předminulý čas - Plusquamperfekt
Budoucí čas - Futur I
Budoucí čas - Futur II
Pozor na
Vzhůru do budoucnosti
Zahájení konverzace
Představení
Vyjadřování vlastního názoru
Interakce a výměna názorů
Nerozumím 10x jinak
Návrhy, doporučení, komplimenty
Děkování a omluvy
Rozloučení
Základy hovorové mluvy
Obraty a fráze nejen do práce
Univerzální fráze pro každou situace
Řekni to jinak
Přísloví a idiomy
Věty jednoduché
Souvětí souřadná
Souvětí podřadná
Časté chyby ve slovosledu
A teď už sami
Základní informace o členech
Ne/vynechání členu
Pozor na
A teď už sami