ÚVOD
PŘÍTOMNÝ ČAS - PRÄSENS
MINULÝ ČAS PROSTÝ - PRÄTERITUM
MINULÝ ČAS SLOŽENÝ - PERFEKT
PŘEDMINULÝ ČAS - PLUSQUAMPERFEKT
BUDOUCÍ ČAS - FUTUR I
FUTUR II
POZOR NA...
A NAKONEC...