NLP koučink II. - Praktické techniky pro život
Závěr