Uvědomte si, proč prezentujete data
Zvolte správný formát pro danou příležitost
Využijte osvědčené principy datového designu
Vyhněte se principům špatného designu
Vylepšete a zpřehledněte graf
Zvolte správný graf pro vaše vstupní data
Data storytelling: Postavte za čísly příběh
Závěr