Sebepoznání a sebeprosazení
Osobní hrdost
Sebevědomí
Sebeprosazení
Závěr