Úvod
Životní energie: kde a jak ji čerpáme a kam investujeme
Vnímání světa: kde a jak získáváme informace a jak s nimi pracujeme
Myšlení: jak o věcech smýšlíme a jak a čím se rozhodujeme
Sebepojetí a pojetí života: jak jak organizujeme čas a život
Závěr