Realita prezentací v byznysu
Kreativní proces tvorby zážitku
Elevator Pitch a Struktura prezentace
Projev řečníka při byznys prezentaci
Závěr a závěrečný test