MODUL 1: Klíčové prezentační fráze
MODUL 2: Fráze pro řešení obtížných situací
MODUL 3: Závěrečné shrnutí a test