VĚTY JEDNODUCHÉ
SOUVĚTÍ SOUŘADNÁ
SOUVĚTÍ PODŘADNÁ
ČASTÉ CHYBY
A TEĎ UŽ SAMI