Generace Y - kdo jsou, odkud pochází, co dělají a říkají
Získání talentů generace Y
Vedení generace Y
Rozvoj talentů generace Y
Udržení talentů generace Y ve firmě
Závěrečné video a test