MODUL 1: Obecně k formální úpravě textu
MODUL 2: Dopis
MODUL 3: Závěrečné shrnutí a test