Lucie Š.

Chybí konkrétní příklady, např. práce v doporučovaném excelu, případová studie.
Lektor mluví klidně, pěkným jazykem, ale poněkud monotónně.


Radek L.

Lektor měl poněkud strohý projev. Vzhledem k tomu, že se používá spousta specializovaných pojmů, tak bych rád viděl vizuální znázornění a více příkladů pro to, co jednotlivá slova znamenají a jaké jsou mezi nimi vztahy.

V závěrečném testu je hned několik překlepů, nepřesností a stylistických chyb. Nutné opravit.


Petr Veselý

Poučné snad to pomůže v dalším rozvoji.


Libor Matějka

Hodně teorie, prakticky velmi málo. Škoda, že není ukázána případovka.


Veronika Wenigová

Skvělé, moc děkuji a doporučuji. :)


Hájedničky

Skvělý kurz do začátků PPC, lektor se dobře poslouchá a jednoduše vysvětluje zdánlivé kouzla on-line reklamy.