Kateřina Bláhová
hvězda hodnocení vyplněnáhvězda hodnocení vyplněnáhvězda hodnocení vyplněnáhvězda hodnocení vyplněnáhvězda hodnocení vyplněnáStar_Strokedhvězda hodnocení nevyplněnáStar_Strokedhvězda hodnocení nevyplněnáStar_Strokedhvězda hodnocení nevyplněnáStar_Strokedhvězda hodnocení nevyplněnáStar_Strokedhvězda hodnocení nevyplněná

Broňa je super inspirace pro další studium angličtiny


Dagmar Šmirousová
hvězda hodnocení vyplněnáhvězda hodnocení vyplněnáhvězda hodnocení vyplněnáhvězda hodnocení vyplněnáhvězda hodnocení vyplněnáStar_Strokedhvězda hodnocení nevyplněnáStar_Strokedhvězda hodnocení nevyplněnáStar_Strokedhvězda hodnocení nevyplněnáStar_Strokedhvězda hodnocení nevyplněnáStar_Strokedhvězda hodnocení nevyplněná

super, skvělá zábava s Broňou a hodně mě to naučilo (y)


Eva Trajerová
hvězda hodnocení vyplněnáhvězda hodnocení vyplněnáhvězda hodnocení vyplněnáhvězda hodnocení vyplněnáhvězda hodnocení vyplněnáStar_Strokedhvězda hodnocení nevyplněnáStar_Strokedhvězda hodnocení nevyplněnáStar_Strokedhvězda hodnocení nevyplněnáStar_Strokedhvězda hodnocení nevyplněnáStar_Strokedhvězda hodnocení nevyplněná

Všechny kurzy, které vede Broňa
jsou úplně super!!!


Zdeňka Zachariadisová
hvězda hodnocení vyplněnáhvězda hodnocení vyplněnáhvězda hodnocení vyplněnáhvězda hodnocení vyplněnáhvězda hodnocení vyplněnáStar_Strokedhvězda hodnocení nevyplněnáStar_Strokedhvězda hodnocení nevyplněnáStar_Strokedhvězda hodnocení nevyplněnáStar_Strokedhvězda hodnocení nevyplněnáStar_Strokedhvězda hodnocení nevyplněná

Super!!!!!


Pavlína Kašparová
hvězda hodnocení vyplněnáhvězda hodnocení vyplněnáhvězda hodnocení vyplněnáhvězda hodnocení vyplněnáhvězda hodnocení vyplněnáStar_Strokedhvězda hodnocení nevyplněnáStar_Strokedhvězda hodnocení nevyplněnáStar_Strokedhvězda hodnocení nevyplněnáStar_Strokedhvězda hodnocení nevyplněnáStar_Strokedhvězda hodnocení nevyplněná

Kurz se mi líbil, uvítala bych více příkladů, event. vložená souhrnná cvičení třeba po 2 lekcích

Reakce lektora:

“Hello Pavlína! :) Moc zdravím a opravdu moc děkuji za velmi cennou zpětnou vazbu! Vážím si toho a vynasnažím se to příště udělat lépe!“


Petra Pravencová
hvězda hodnocení vyplněnáhvězda hodnocení vyplněnáhvězda hodnocení vyplněnáhvězda hodnocení vyplněnáhvězda hodnocení vyplněnáStar_Strokedhvězda hodnocení nevyplněnáStar_Strokedhvězda hodnocení nevyplněnáStar_Strokedhvězda hodnocení nevyplněnáStar_Strokedhvězda hodnocení nevyplněnáStar_Strokedhvězda hodnocení nevyplněná

Lektor mluvi zbytečné rychle.


Jakub Petroš
hvězda hodnocení vyplněnáhvězda hodnocení vyplněnáhvězda hodnocení vyplněnáhvězda hodnocení vyplněnáhvězda hodnocení vyplněnáStar_Strokedhvězda hodnocení nevyplněnáStar_Strokedhvězda hodnocení nevyplněnáStar_Strokedhvězda hodnocení nevyplněnáStar_Strokedhvězda hodnocení nevyplněnáStar_Strokedhvězda hodnocení nevyplněná

Oceňuji humor autora. Pokud by bylo možné kurz více tématicky propojit, bylo by to příjemné pro orientaci - myslím tím dané gramatické jevy. V testu v jedné z otázek je nesoulad mezi českou verzí, která je otázkou a anglickými odpověďmi, které jsou všechny oznamovací věty.


Markét Bulantová
hvězda hodnocení vyplněnáhvězda hodnocení vyplněnáhvězda hodnocení vyplněnáhvězda hodnocení vyplněnáhvězda hodnocení vyplněnáStar_Strokedhvězda hodnocení nevyplněnáStar_Strokedhvězda hodnocení nevyplněnáStar_Strokedhvězda hodnocení nevyplněnáStar_Strokedhvězda hodnocení nevyplněnáStar_Strokedhvězda hodnocení nevyplněná

Skvělé,srozumitelně vysvětlené a poučné tak,jako všechny Broňovy lekce! :)


Dominika Fialová
hvězda hodnocení vyplněnáhvězda hodnocení vyplněnáhvězda hodnocení vyplněnáhvězda hodnocení vyplněnáhvězda hodnocení vyplněnáStar_Strokedhvězda hodnocení nevyplněnáStar_Strokedhvězda hodnocení nevyplněnáStar_Strokedhvězda hodnocení nevyplněnáStar_Strokedhvězda hodnocení nevyplněnáStar_Strokedhvězda hodnocení nevyplněná

Nikdy nekončící boj s czenglish. Vtipné, dobře zapamatovatelné příklady, vhodný počet opakování některých chytáků (pro jistotu ;) ).


Kamila Matochová
hvězda hodnocení vyplněnáhvězda hodnocení vyplněnáhvězda hodnocení vyplněnáhvězda hodnocení vyplněnáhvězda hodnocení vyplněnáStar_Strokedhvězda hodnocení nevyplněnáStar_Strokedhvězda hodnocení nevyplněnáStar_Strokedhvězda hodnocení nevyplněnáStar_Strokedhvězda hodnocení nevyplněnáStar_Strokedhvězda hodnocení nevyplněná

Dobrý den, pane lektore, podle mne (nikoli according to me:-)) odvádíte velmi slušnou práci! Jen je škoda, že Vaše kolokvialismy v češtině přecházejí v gramatické chyby: "ty slovíčka", "mojí" místo moji, resp. ještě správněji svoji (to je dokonce napsáno na obrazovce: Mám velmi rád mojí základní školu.) apod. Dále si myslím, že anglická věta, kterou uvádíte jako správnou: I saw a romantic film with my wife...by mohla mít dvojí význam (tedy, že to je film, v němž ona manželka účinkuje) a že by to mělo být spíše: My wife and I saw a romantic film....V testu v otázce č. 4 máte jako správnou odpověď uvedenu větu začínající: There are three thousand crowns...zde si nejsem jistá, zda by nemělo být uvedeno spíše: There is three thousand crowns...(jednotné číslo slovesa, protože zde je suma peněz použita jako hromadné nepočitatelné podst.jm.). I přes tyto postřehy považuji kurz za velmi povedený. Děkuji a přeji hodně elánu do tvorby dalších. KM