MODUL 1: Telefonování s chladnou hlavou
MODUL 2: Závěrečné shrnutí a test