Úvodní stránka

Společenská odpovědnost a etika v podnikání

hodnocení 91 %

Kurzem provází Provozně ekonomická fakulta MENDELU a Sylvie Formánková

Cena: Zdarma

Počet lekcí:
24

Celková délka videí:
47 min

Certifikát absolventa, Neomezený přístup

Co se v kurzu naučíte

Získejte vhled do problematiky, která je čím dál tím více diskutovaná a od podniků vyžadovaná jak ze strany zákazníků, dodavatelů, ale také státu.

Díky tomuto kurzu získáte určitou konkurenční výhodu, ať již s podnikáním začínáte, již podnikáte nebo se prostě jen o toto téma zajímáte. Společenská odpovědnost a etika jsou základním stavebním pilířem podnikání.

V současné době je již definována Evropskou komisí a je zde vyvíjen tlak na odpovědný přístup firem a to nehledě na jejich velikost. Chystané právní úpravy, zájem o odpovědný přístup ze strany zákazníků, dodavatelů, investorů a dalších zainteresovaných stran upozorňují na důležitost konceptu společenské odpovědnosti (CSR) a je dobré být na tyto požadavky připraven.

Já Vás s tímto konceptem seznámím a vysvětlím, jak jej můžete implementovat právě do chodu svého podniku.

Provozně ekonomická fakulta MENDELU

Provozně ekonomická fakulta MENDELU

Vysoká škola

Provozně ekonomická fakulta Mendelovy univerzity v Brně (PEF MENDELU) byla založena již v roce 1959 a je nejstarší ekonomickou fakultou na Moravě. Má číst víceakreditovány všechny typy studijních programů: bakalářské, magisterské i doktorské. Na základě jejich poslední akreditace byla fakulta zařazena do skupiny "A" nejlepších fakult z celkového počtu 21 ekonomických fakult působících na území ČR.

Sylvie Formánková

Sylvie Formánková

Odborná asistentka Mendelovy univerzity v Brně

Sylvie Formánková působí na Ústavu managementu, PEF,  Mendelovy univerzity v Brně, kde garantuje předměty v českém i anglickém jazyce. číst víceMá zkušenosti s vedením týmů, organizováním konferencí, charitativních akcí a často tak spolupracuje se ziskovým i neziskovým sektorem. Věnuje se výzkumu v oblasti společenské odpovědnosti na národní i nadnárodní úrovni, kde spolupracuje s vysokými školami v Norsku, Brazílii a státy V4. Více informací naleznete také na jejím webu http://sylvieformankova.cz/.

Jak kurz probíhá?

Nejde o nic složitého. Čeká vás několik krátkých videí, která mohou být doplněna pracovními sešity, kvízy nebo jinými materiály ke studiu. Na videa se můžete podívat kdykoliv. Stačí jen být připojení k internetu.

Čeká vás závěrečný test, který prověří, co jste se naučili. Za absolvovaný kurz získáte certifikát o absolvování. Test můžete zkoušet i víckrát, tak žádný stres.

Stačí v závěrečném testu získat aspoň 80 %. Certifikát zůstane uložený u absolvovaného kurzu, kdykoliv připravený ke stažení.

Je to doklad o tom, že na sobě pracujete víc, než je běžné. To vám pomůže vyniknout mezi dalšími lidmi, kteří mají zálusk na stejné pracovní místo, nebo v rámci sebe-prezentace. Nejlépe využijete certifikát ve svém životopisu (např. na Linkedin a Jobs.cz) nebo jako vytištěný dokument mezi vašimi dalšími vzdělávacími úspěchy.

Ano, lekce můžete studovat opakovaně, také je můžete přeskakovat a následně se k nim vracet. Ať už kurz zakončíte úspěšně nebo neúspěšně, můžete ho libovolně opakovat.

Osnova kurzu

Význam a vznik společenské odpovědnosti


1:36


1:28


0:53


2:21


Koncept společenské odpovědnosti firem


1:06


1:05


Filantropická odpovědnost


2:10


1:21


Udržitelný rozvoj


1:17


1:25


Řízení společenské odpovědnosti


1:14


1:49


3:20


0:59


Implementace společenské odpovědnosti


1:31


2:06


3:38


5:02


1:50


3:15


1:36


5:49


Závěrečné shrnutí a test


1:04Celková délka videí

47 min

Hodnocení kurzu

91 %
136 hodnocení

Miroslav Král

Super


Ing. Eliška Krmelová

Velmi pěkně zpracováno - stručně, výstižně, přehledně. A v podání milé lektorky. :-)


Pavla Přikrylová

¨Děkuji za možnost tohoto vzdělání. Kurz byl pro mne těžký, jsem ze zcela jiné oblasti. Byl velice rychlý, často jsem musela zastavit a všechno jsem si dost podrobně psala. Celou dobu jsem doufala, že mě kurz obohatí a budu tomu, co jsem se naučila rozumět. U testu jsem se bála a přesto? Uspěšně jsem jej udělala....Mám velikou radost a jdu si vytisknout certifikát. K těmto otázkám se určitě vrátím, pošlu ihned odkaz svoji kolegyni a hlavně šéfovi.....Ještě jednou moc děkuji, mám najednou radost z nového pracovního týdne! Pavla P.


Žaneta Pařízková

Pěkné zpracování, v podání lektorky velmi zajímavé téma.


Kristýna Jelínková

Zajímavé a přínosné.


Dagmar Sučová

Kurz předčil moje očekávání. Téma je mi velmi blízké a určitě již brzy využiji některé principy ve svém vlastním podnikání.


Miroslav Kubeš

Příjemná lektorka, zajímavý obsah.


Kamila Kačmáčková

Přišlo mi že byl kurz opravdu jednoduchý a krátký, především jednotlivé lekce mohly být spojeny dohromady a ušetřil by se čas přepínání mezi videi. Kurz byl zjímavý ale oprvdu CSR z rychlíku..


Jakub Trávníček

Super lektorka s aktuálním tématem :)


Ing. Marián Farkaš

Zrozumiteľne pútavo a svižne vysvetlené základné princípy.

Cena: Zdarma

Počet lekcí:
24

Celková délka videí:
47 min

Certifikát absolventa, Neomezený přístup