Komunikace s lidmi v souladu s fungováním mozku

Michal Dubec a Západočeská univerzita

Zdarma