Úvodní stránka

Lukáš Bakoš

Lukáš Bakoš

Lektor, psycholog, pedagog

Lukáš má manažerské zkušenosti z Telco a IT firem. Funguje v maxman-consultants.com jako CEO. V Maxmanu vedl od roku 2009 množství projektů pro lokální i nadnárodní firmy v Evropě i Asii. Vystudoval psychologii na Filozofické fakultě Univerzity Komenského, nástavbové vzdělání získal na australské UC Sydney a PhD. na Fakultě managementu UK. Věnuje se rozvoji vrcholových manažerů, přičemž jeho srdeční je budování samořídících týmů a pomoc firmám vytvářet prostředí s vysokou samostatností, agilitou a autonomií. Ve volném čase snaží přispívat jako pedagog vedením seminářů na Ekonomické univerzitě, Pedagogické fakultě UK a na Katedře psychologie FIF UK. 

Kurzy lektora

Zvládání ega: jak si udržet zdravé sebevědomí