Úvodní stránka

Stanislav Vojtíšek

Stanislav Vojtíšek

lektor, konzultant a kapitán dopravního letadla

Stanislav Vojtíšek je lektor, konzultant a dopravní pilot, který se dlouhodobě věnuje tématu řízení rizik, komunikace a krizových situací s využitím standardních modelů užívaných v letectví. 

Více než 25 let pracoval jako dopravní pilot, kapitán dálkového letadla společností České aerolinie a Turkish Airlines. Jako recruitment officer měl na starost výběr vhodných pilotů a jejich výcvik jako letový instruktor. V pozemním výcviku se věnuje dlouhodobě problematice CRM (Crew resource management) a psychodiagnostickým předpokladům uchazečů o profese s vysokou mírou rozhodovacích kompetencí. Jako aviation scientist spolupracoval mimo jiné s firmou Honeywell a byl externím pedagogem FF UK v Praze v oboru komunikace. Souběžně od roku 1995 připravuje kurzy komunikačních výcviků a na platformě PILOTS FOR MANAGERS (www.stanislavvojtisek.cz) průběžně realizuje workshopy pro manažery a týmové lídry, kde představuje funkční letecké modely rozhodování a řízení týmu a bezpečnosti.

V současnosti spolupracuje s několika významnými partnery jako konzultant interních procesů řízení rizik, jako lektor dlouhodobě školí týmové lídry a manažery v oblasti rozhodování a komunikace a účastní se řízení některých vybraných projektů. 

Kurzy lektora

Veďte tým jako kapitán dopravního letadla