Odprezentuj: Jak vizualizovat data v prezentacích
Storytelling 1: Prezentace a business storytelling
Nejprodávanější
Prezentační dovednosti a veřejný projev
Nejprodávanější
Jak zvládnout trému a jiné obtíže při prezentaci
Nejprodávanější
Tři pilíře úspěšné prezentace
Nejprodávanější
Ovládni svůj hlas nejen pro lepší prezentaci
Nejprodávanější
PowerPoint – Práce s texty a obrazci
Nejprodávanější